کمیته اورژانس بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، روز سه شنبه 12 مرداد 1400 کمیته اورژانس بیمارستان میلادشهریار با حضور اعضای کمیته بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور عوامل اجرایی کمیته اورژانس و تیم مدیریتی و اجرایی بیمارستان برگزار شد، مباحث مرتبط با شاخص های واحد مربوطه، معضلات و موارد حاکم بر تجهیزات این بخش، رسیدگی به موضوعات واحد نگهبانی و انتظامات و رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس این مرکز مطرح گردید. علاوه بر موارد مطروحه پیشنهاداتی در خصوص رفع موانع موجود در واحد مذکور بیان شد.

ارسال نظرات

آرشیو