کمیته پایش بهبود کیفیت بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته پایش بهبود کیفیت مجموعه بیمارستان میلاد شهریار به منظور اخذ گزارش از مسئولین بخش ها و واحد ها درباره اجرای برنامه اعتبار بخشی در دور دوم با حضور ریاست بیمارستان دکتر پژمان آقایی برگزار گردید.

دکتر آقایی در این جلسه با تکیه بر اجرای مواردی که ارزیابان تاکید نمودند افزود: ضمن تقدیر و تشکر از همه بخش ها و واحد های محترم در اجرای وظایف خود، ذکر این نکته را حائز اهمیت می دانم کلیه پرسنل بیمارستان میلاد ملزوم به اطلاع از ارزش های بیمارستان می باشند. قصد ما در امر بهداشت و درمان جز برطرف نمودن نقاط ضعف، تقویت و بهبود آن چیز دیگری نیست.

ایشان در ادامه اضافه نمودند: رزق و روزی دست پروردگار است. فلذا رفتار های ما در محیط کاری باید از ائمه الگو پذیر باشد و یکی از اهداف اصلی بیمارستان این است که بتواند در امر درمان و خدمات درمانی و سلامت، خدمت موثر و مفید برای عموم مردم منطقه به همراه داشته باشد.

ارسال نظرات

آرشیو