• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
  • تغذیه مدد جویان

    تغذیه مدد جویان

    تغذیه مددجویان ، این پیشکسوتان عزیز و ارزشمند جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است . با توجه به چالش ها و نیازهای بدن در سن بالا ، لازم است اصول خاصی در تغذیه آنان رعایت شود . برنامه ای سالم و متناسب با ذائقه  مددجویان که مناسب و  محدود از چربی و شیرینی و شوری

    بیشتر بخوانید ←

عکسها