تقدیر از متولیان کسب تندیس سیمین سبز کشور در بیمارستان میلاد شهریار

تقدیر از متولیان کسب تندیس سیمین سبز کشور در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، پس از کسب لوح و تندیس سیمین خدمات سبز کشور توسط بیمارستان میلاد شهریار، ریاست این مجموعه دکتر آقایی از مسببین این امر تقدر و تشکر نمودند. در راستای موفقیت بیمارستان میلاد شهریار درکسب لوح و تندیس سیمین خدمات سبز کشور در سال 98، دکتر پژمان آقایی رئیس بیمارستان در

بیشتر بخوانید