20 راهکار طلایی در پیش گیری از افزایش وزن در تعطیلات نوروز

20 راهکار طلایی در پیش گیری از افزایش وزن در تعطیلات نوروز

از قبل برنامه ریزی کنید: بهتر است به مهمانی ها فقط به چشم جایی برای سرو غذا نگاه نکنیم بلکه معاشرت با اقوام و دوستان مرکز توجه قرار گیرد. در مورد غذا خوردن فکر کنید: فرد باید تغییرات لازم را در صورتی که سرو غذا همگام با برنامه غذایی روزانه اش نباشد انجام دهد، مثلا

بیشتر بخوانید