کلینیک قلب

نوع خدمت :

– ارزیابی بالینی و انجام مراحل تشخیصی بیماریهای قلبی عروقی و درمان آنان از اهداف این بخش بر شمرده می شود.

– گرفتن شرح حال بیمار، انجام معاینات اولیه، بهره گیری از نوار قلبی، هولترینگ، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، اسکن قلبی، آنژیوگرافی  از مراحل تشخیصی می باشد.

– در این قسمت پزشکان می کوشند تا با تلفیق کلینیک و پاراکلینیک بیماریهای قلبی عروقی را تشخیص داده و در راه درمان آنها اهتمام ورزند.

– تشخیص، کنترل و در برخی موارد درمان علایم و بیماریهای قلبی عروقی همانند انواع دردهای قفسه سینه، ایسکمی (گرفتگی های رگ های قلبی)، آریتمی ها، گرفتگی عروق محیطی،اختلالت دریچه ای، تومورهای قلبی،التهاب عضله و پریکارد (میوکاردیت، پریکاردیت)  از اهداف این قسمت است.

ارسال یک پاسخ