مرحله جدید تلقیح واکسن کرونا برای عموم مردم در بیمارستان میلاد شهریار انجام شد

ارسال یک پاسخ