• نصب و راه اندازی دستگاه پزشکی تست ورزش در بیمارستان میلاد شهریار

 • نصب دستگاه پیشرفته آزمایشگاه پزشکی در بیمارستان میلاد شهریار

 • راه اندازی آندوسکوپی و کولونوسکوپی در بیمارستان میلادشهریار

 • بازدید بازرس و ارزیاب (اعتبار بخشی) وزارت بهداشت ودرمان از بیمارستان میلاد شهریار

 • اجرای کامل طرح پایش سلامت والدین و همسران معظم شهدا و ایثارگران شهرستان رباط کریم در بیمارستان میلاد شهریار

 • اردوی فرهنگی تفریحی یکروزه در باغ عرفان (جاده چالوس) جهت کارکنان بیمارستان میلاد شهریار به اتفاق خانواده گرامیشان

 • اردوی فرهنگی تفریحی یکروزه در باغ عرفان (جاده چالوس) جهت کارکنان بیمارستان میلاد شهریار به اتفاق خانواده گرامیشان

 • اردوی فرهنگی تفریحی یکروزه در باغ عرفان (جاده چالوس) جهت کارکنان بیمارستان میلاد شهریار به اتفاق خانواده گرامیشان

 • اردوی فرهنگی تفریحی یکروزه در باغ عرفان (جاده چالوس) جهت کارکنان بیمارستان میلاد شهریار به اتفاق خانواده گرامیشان

 • جذب پرستار

 • بازدید مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران از بیمارستان میلاد شهریار

 • گردش فرهنگی تفریحی جانبازان بیمارستان میلاد شهریار به یکی از پارک های شهرستان شهریار

 • گردش فرهنگی تفریحی جانبازان بیمارستان میلاد شهریار به یکی از پارک های شهرستان شهریار

 • گردش فرهنگی تفریحی جانبازان بیمارستان میلاد شهریار به یکی از پارک های شهرستان شهریار