• برگزاری مراسم شب یلدا در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم شب یلدا در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم شب یلدا در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم شب یلدا در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم شب یلدا در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم شب یلدا در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم شب یلدا در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم شب یلدا در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزاری مراسم جشن ولادت حضرت رسول(ص)وامام جعفرصادق(ع)در بیمارستان میلادشهریار

 • جذب پرستار

 • برگزاری جلسه ماهیانه اداری

 • گردش فرهنگی تفریحی جانبازان بیمارستان میلاد شهریار به یکی از پارک های شهرستان شهریار

 • گردش فرهنگی تفریحی جانبازان بیمارستان میلاد شهریار به یکی از پارک های شهرستان شهریار

 • گردش فرهنگی تفریحی جانبازان بیمارستان میلاد شهریار به یکی از پارک های شهرستان شهریار