بیمارستان میلاد شهریار

بیمارستان میلاد شهریار وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران جهت رفاه ایثارگران عزیز در سال 1388 تاسیس گردید این بیمارستان دارای بخش های اعصاب و روان – قلب و عروق – اورولوژی – اورژانس- اندوسکوپی و کلونوسکوپی – آزمایشگاه تخصصی – رادیولوژی – سونوگرافی و … می باشد

شعار ما

ما کارکنان در خدمت به جامعه ایثارگری وظایف قانونی خود همدلی و همزبانی را عامل مهم در ارتقاء کیفیت خدمت می دانیم .در مواقع دشواری و شرایط ویژه کاری وحدت خود را حفظ نموده و همدلی را عملی مهم در تکریم ارباب رجوع می دانیم

لیست پزشکان