برگزاری سومین کمیسیون پزشکی جانبازان بیمارستان میلادشهریار

برگزاری سومین کمیسیون پزشکی جانبازان بیمارستان میلادشهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، سومین مرحله کمیسیون پزشکی جانبازان بستری در بیمارستان میلاد شهریار با بررسی پرونده درمانی آنان توسط پزشکان متخصص بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاریخ 23 آبان 1401 در بیمارستان میلاد شهریار با هماهنگی شرکت متد برگزار گردید. آقای آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار در این زمینه اظهار داشتند: این

بیشتر بخوانید