اگر مبتلا به دیابت هستیدلازم است

اگر مبتلا به دیابت هستیدلازم است

اگر مبتلا به دیابت هستیدلازم است:   3 وعده غذایی  اصلی و 3 میان وعده کم  حجم میل  نمایید. میان وعده شام میان وعده ناهار میان وعده صبحانه با هریک از وعده های اصلی  و میان وعده ها مقدار مناسبی از سبزیجات خام یا پخته مصرف نمایید. سبزیجات شامل موارد زیر است : هویج خام، انواع

بیشتر بخوانید